Vanliga frågor

Om du inte hittar det du letar efter på den här sidan kan du gärna höra av dig till din tilldelade säljrepresentant eller kontakta oss på info@xometry.eu och +49 893 803 4818.

Om Xometry

Vad är Xometry Europe?

Xometry är en ledande AI-baserad marknadsplats för tillverkning on-demand som transformerar en av världens största industrier. Xometry stärker dagens och morgondagens industrier genom att koppla samman människors stora idéer med tillverkare som kan förverkliga dem.

Xometrys digitala marknadsplats ger tillverkare resurserna som behövs för att få deras verksamheter att växa, samtidigt som de gör det lätt för ingenjörer och inköpare hos små och stora företag att få tillgång till globala tillverkningsresurser och skapa hållbara leveranskedjor.

Vilka är människorna bakom Xometry?

Även om vårt varumärke är ett AI-genererande omedelbart offertverktyg, så ligger Xometrys styrka i dess stora team med ingenjörer, produktionsansvariga, kontoansvariga, kvalitetskontrollanter och många fler. Xometry Europe-teamet är utspridda över kontinentens fyra hörn, deras officiella högkvarter är i Ottobrunn, Tyskland.

Våra teammedlemmar är Xometrys viktigaste resurs. Den kraftfulla kombinationen av deras unika kunskap och förmåga driver vårt företag och dess marknadsplats. Vi välkomnar både eget tänkande och teamwork för att tackla tuffa problem, vilket ger vårt team möjligheterna att hitta de bästa lösningarna.

Xometry har ett team med interna tillverkningsspecialister som hjälper dig med dina tillverkningsprojekt. Xometry har även egna tillverkningsspecialister som hjälper att ta fram leverantörer åt kunder med speciella krav och hantera leverantörer genom tillverknings- och leveransprocessen.

Vilka industrier verkar Xometry Europe inom?

Vi tillhandahåller tillverkningstjänster för alla industrier som kräver anpassad och serieproduktion av metall- och polymerdelar inom:

Våra tjänsters mångsidighet gör att vi kan tillfredsställa de flesta av dina krav, oavsett tillämpning.

Vilka företag använder tjänster från Xometry Europe?

Xometrys kunder är allt från egenfinansierade nystartade företag till Fortune 100-företag. Över 40 000 ingenjörer och inköpsledare från företag som BMW, General Electrics, Dell och Bosch förlitar sig på våra tjänster. Läs mer om Xometrys kundcase.

Varför bör jag beställa från Xometry?

Xometry hjälper dig att minska projekttiden anmärkningsvärt tack vare en kraftfull kombination av den AI-drivna Xometry Omedelbart offertverktyg®, ett enormt produktionsnätverk och ett hängivet team som alltid är tillgängligt under koncept- och produktionsprocesserna.

Som kund kan du välja din dels specifikationer bland 15+ tekniker, 130+ material och 40+ ytbehandlingar, och få kostnadsfria offerter inom några minuter. Xometry tar hand om resten, från DFM-feedback till leverans av dina delar.

Kunder

Kommer min kontaktpunkt att prata mitt språk?

Vårt internationella team pratar många olika språk och vi gör vårt bästa att betjäna våra kunder på deras lokala språk när det är möjligt. Observera att alla personer som du kan komma i kontakt med hos Xometry även pratar engelska.

Här är en lista över alla språk som pratas hos Xometry Europe:

 • Engelska
 • Tyska
 • Franska
 • Italienska
 • Spanska
 • Portugisiska
 • Polska
 • Nederländska
 • Finska
 • Ryska
 • Ukrainska
Hur skyddar Xometry Europe kundernas immateriella egendom?

Vi tar din immateriella egendom på största allvar. Varje ritning, skiss eller bild som du laddar upp till vårt system lagras helt skyddat. Vi använder de senaste säkerhetsalgoritmerna. Trafiken på vår webbplats är säkrad av SHA-256-algoritmen med RSA-kryptering.

När du har placerat din order har endast den leverantör som faktiskt ska tillverka din del åtkomst till delens ritning. Alla verkstäder i vårt nätverk är skyldiga enligt avtal att skydda ditt projekts integritet. Om du behöver ett sekretessavtal kan du begära det från din tilldelade kontoansvariga.

Kan Xometry Europe tillhandahålla ett sekretessavtal till mig?

Ja. Det finns två sätt som kunden och Xometry kan samarbeta med ett sekretessavtal (NDA):

 • Kundens företag har redan ett sekretessavtal. Sekretessavtalet ska granskas och undertecknas av Xometry och kunden.
 • Kundens företag har inte ett sekretessavtal, då kan Xometry tillhandahålla ett eget sekretessavtal. Sekretessavtalet ska sedan granskas och undertecknas av båda parterna.
Har Xometry några avgifter eller abonnemang?

xometry.eu och deras CAD-tillägg är gratis att använda för att skapa offerter online. Det beräknade priset som du ser är det som du betalar och det finns inga upprepade betalningar för att använda Xometrys tjänster!

Kan jag beställa en del hos er om jag inte representerar ett företag?

Ja. Våra omedelbara offertfunktioner finns tillgängliga för privatkunder utan några begränsningar. Du kan alltid få omedelbara offerter med en standard offertkonfiguration:

 • Tillverkningsprocess: CNC-bearbetning, plåttillverkning eller 3D-utskrifter
 • Filformat: STEP, STP, SLDPRT, STL, SAT, 3DXML, 3MF, PRT, IPT, CATPART, X_T, PTC, X_B + DXF (för plåtskärning)
 • Artikelvärde: upp till 7 000€
 • Artikelantal: upp till 1 000 stycken
 • Standardmaterial och ytbehandlingar: hundratals tillgängliga kombinationer i det omedelbara offertverktyget

Men det finns en del fall när en manuell projektgranskning av våra ingenjörer eller hanteringsteam behövs. Det är endast tillgängligt för företagskonton, så privatkunder kan inte utföra följande åtgärder

 • Offerter för 2D-ritningar. Tekniska ritningar kan inte generera omedelbara offerter via det omedelbara offertverktyget, utan de kräver en manuell granskning. 
 • Begära anpassade funktioner för dina delar. 

Observera att eftersom du inte har ett företagskonto kommer du att behöva förbetala alla dina ordrar.

Hur hanterar Xometry Europe klagomål eller anspråk?

När en kund rapporterar ett klagomål eller anspråk hanterar Xometrys produktionsteam ärendet och startar en utredning. En ingenjör som är specialiserad på tillverkningsprocessen som delen producerades genom kommer att utvärdera ärendet tillsammans med våra QC-ingenjörer för att fastställa problemet. När ärendet har utvärderats erbjuder Xometry en möjlig lösning till kunden.

Som helhet riktar Xometry in sig på att bygga långvariga relationer med våra kunder och är redo att hitta lösningar till alla anspråk eller klagomål för våra kunders ordrar.

Tillverkningsresurser

Vilka tillverkningstekniker erbjuder Xometry?

Vi erbjuder över 15 tillverkningsprocesser:

För alla anpassade förfrågningar, hör av dig till din tilldelade säljrepresentant eller kontakta oss på info@xometry.eu.

Finns det någon guide för att hjälpa med att välja den lämpligaste tillverkningsprocessen?

Om du har problem med att lista ut vilken tillverkningsprocess som passar bäst för ditt projekt kan du läsa vår urvalsguide för tillverkningstekniker och vår guide för 3D-utkskriftsprocess och materialval. Du kan även be om råd från din tilldelade säljrepresentant.

Av vilka material kan man tillverka delar?

Xometry Europe erbjuder ett brett urval av över 130 vanliga metaller och plaster, samt anpassade och sällsynta material. I det omedelbara offertverktyget kan du välja material från en lista eller skriva in namnet på den anpassade delen som ditt projekt kräver.

Få mer information i vår materialsektion.

Hur kan Xometry Europe erbjuda en bättre ledtid än min lokala leverantör?

Xometry har byggt ett tillverkningsnätverk med över 10 000 tillverkningspartners globalt. Utöver det använder vi avancerad IT-teknik som gör att vi effektivt kan hantera vårt tillverkningsnätverk och placera produktionsuppgifter. En sådan omfattning och användningen av moderna tekniker gör att vi kan erbjuda rimliga ledtider som är konkurrenskraftiga jämfört med konventionella sätt att producera delar.

Tillverkar Xometry Europe mina delar?

Xometry har inte några egna verkstäder, men vi har ett enormt tillverkningsnätverk världen över med över 10 000 samarbetspartners, bland dem är över 2 000 baserade i Europa. Xometry samlar leveranskedjan genom att ha en enda vy för flera tillverkningsalternativ, samtidigt som det minskar all risk som är kopplad till produktion genom deras marknadsplats med 10 000+ tillverkare.

Delarna som du beställer skickas genom Xometrys tillverkningsnätverk med samarbetspartners. Det här är ett kvalificerat nätverk med professionella tillverkare från mindre verkstäder till anläggningar med serieproduktion. Xometry använder sin AI-drivna teknik för att para ihop projekt med de tillverkare som är bäst lämpade för att producera delarna i tid och efter dina krav.

Var kommer mina delar att tillverkas?

När du har placerat en order i det Omedelbara offertverktyget hittar vi den mest optimala samarbetspartnern för att tillverka dina delar. Optimala samarbetspartners är verkstäder med de rätta resurserna och tillgängligheten för ditt projekt, som omedelbart kan börja jobba med din order. De här verkstäderna är belägna över hela Europa, men även i Turkiet och Kina.

Vid upprepade ordrar säkerställer vi att serierna med delar kommer att tillverkas av samma leverantör, med hänsyn till leverantörens tillgänglighet.

Kan Xometry Europe serieproducera delar?

Ja, Xometry är en ledande produktionsaktör med ett globalt nätverk som har resurser med över 10 000 anläggningar, varav över 2 000 av dem är lokaliserade i Europa. Vi är redo att ta oss an jobb av alla storlekar, från en enda del till en miljon delar, för CNC-bearbetning, plåttillverkning formsprutning, vakuumgjutning, kompressionsgjutning, pressgjutning och 3D-utskrifter.

Vår styrka ligger i vår förmåga att fördela ordrar enligt resurserna och tillgängligheten i vårt enorma leverantörsnätverk. Vi säkerställer prisvärdhet, tillverkningskvalitet och tjänstekvalitet. Vi tillhandahåller även kontohantering, egen teknisk support och interna kvalitetskontrollteam som jobbar för våra kunder.

Läs mer om våra resurser för tillverkning i höga volymer.

Material och specifikationer

Finns det någon översikt av toleransspannen för olika bearbetningar/material?

Vi arbetar med både anpassade och allmänna toleranser: ISO 2768 (fin, medium) och ISO 268 (graderna 8, 7, 6) för CNC-bearbetning och plåttillverkning. Läs mer om standardtoleranser för subtraherande tillverkning.

Även om det inte finns några internationella toleransstandarder för 3D-utskrifter, så spelar toleranser en avgörande roll för delens slutgiltiga dimensioner. För 3D-utskrifter är de huvudsakliga faktorerna som påverkar toleranserna krympande material (förändrad volym när formen ändras från flytande till fast), lagertjocklek, minimum funktionsstorlek och byggnadsstorlek (delens maximala utskriftsstorlek, beroende på tekniken). Läs mer om toleranserna som tillämpas för varje 3D-utskriftsteknik.

Vad gäller formgivande tekniker arbetar vi enligt följande standarder: DIN 16742 för formsprutning och kompressionsgjutning, och ISO 8062 för pressgjutning. För vakuumgjutning tillämpas vanligtvis standarden ±0.5 mm. Tajtare toleranser finns på begäran. 

Har ni material med speciella egenskaper (värmebeständigt, flexibelt, livsmedelssäkert…)?

Xometry erbjuder ett brett utbud av material med olika estetiska och mekaniska egenskaper. Se vårt materialurval för alla tillverkningstekniker.

Om du letar efter specifika material för 3D-utskrifter kan du hitta listor med material beroende på deras egenskaper:

Omedelbart offertverktyg

Hur fungerar det omedelbara offertverktyget?

För detaljerade instruktioner om hur man får en omedelbar offert med pris och ledtid – se på den här videoguiden på YouTube och/eller läs vår artikel i ämnet.

Hur länge måste jag vänta för att få en offert?

Vårt Omedelbara offertverktyg tillhandahåller offerter med pris och leveranstid på bara några sekunder för offerter inom CNC-bearbetning, plåttillverkning och 3D-utskrifter. För projekt inom formsprutning, pressgjutning, vakuumgjutning och kompressionsgjutning kan du begära en manuell offert. De tillhandahålls vanligtvis inom 24-48 timmar. Manuella offerter är endast tillgängliga för företagskunder.

Vad händer om jag inte är nöjd med den AI-genererade omedelbara offerten?

Om du inte är nöjd med det angivna priset kan du alltid kontakta din säljrepresentant för att diskutera offerterna som genererats av det omedelbara offertverktyget.

Kan jag använda Xometry med SOLIDWORKS och Autodesk Fusion 360?

Ja, Xometrys tillägg finns tillgängliga för både Autodesk Fusion 360 och SOLIDWORKS och kan ge dig ett pris, ledtid och feedback för design och tillverkningsbarhet direkt i din designmiljö.

Ladda ner Xometrys tillägg för Autodesk Fusion 360 och installationspaket för SOLIDWORKS.

Betalning och leverans

Vad är minimum ordervärde?

För att kunna placera en order hos Xometry behöver värdet vara mer eller lika med 100€.

Vilka betalningsalternativ har jag?

Vi tar emot betalningar via kreditkort, PayPal, Sofort, faktura (banköverföring) och mer.

Var hittar jag information om leveranstiderna?

Leveranstiderna indikeras i det omedelbara offertverktygets gränssnitt, i det översta högra hörnet på din skärm. Det beror på det valda leveransalternativet (standard eller express, när det är tillgängligt). Observera att datumen som visas är det datum som ordern kommer att skickas ut från produktionsanläggningen.

Observera att leveranstiden i din offert kan ändras beroende på dina åtgärder i gränssnittet (byte av materialteknik, tillägg av efterbehandlingar, ändrat antal, etc.). Den faktiska leveranstiden är den som visas när alla ändringar har gjorts och när ordern är placerad.

CAD-designer

Vilka filtyper accepterar Xometry?

Xometry Omedelbart offertverktyg kan automatiskt generera en offert för tusentals olika former, funktioner och konfigurationer! För att kunna göra det behövs en passande filtyp:

 • Om de beräknande geometrialgoritmerna i det omedelbara offertverktyget kan analysera din dels geometri kommer det att kunna ge dig en offert direkt.
 • Om algoritmerna inte kan analysera din design är antalet produktionsartiklar eller värdet för högt, eller så har du lagt till anpassade funktioner som gör att din del kräver extra granskning av våra ingenjörer.

Filtyper och krav för att få omedelbara offerter

Vårt Omedelbara offertverktyg stöttar alla populära CAD-filer (STEP, STP,  SLDPRT, STL,  IPT, 3DXML, CATPART, PTC, PRT, SAT och DXF). Du kan även skicka in PDF-filer för tekniska ritningar eller offerter för formgivande tillverkningstekniker.

 • Med solida/parasolida filtyper som STEP, SLDPRT, IPT, PRT och SAT kan man generera en offert för alla processer.
 • Mesh-baserade format som STL, 3MF och 3DXML kan generera offerter för 3D-utskriftstjänster. 
 • 2D X_B och DXF-filer är specifika för plåtskärningstjänster.
 • Model-Based Definition (MBD) eller Part Modeling Information (PMI) stöttas inte just nu och bör lämnas in med en bifogad teknisk ritning för offerten.
 • Filer för övermontering kan laddas upp i STP-format, men det kräver att enskilda delfiler laddas upp för offerten. Vanliga CAD-monteringsfiler som SLDASM och IAM har inte solid modellinformation och kommer inte att ladda på Xometrys plattform.
 • Vänligen ta bort eller minska alla flerkroppsfunktioner, som installerade insatser innan du laddar upp delmodeller.

Filtyper för det kan prissättas manuellt

Om du bara har tekniska ritningar kan du även ladda upp dem till det omedelbara offertverktyget. I så fall kan du konfigurera projektkraven och specificera alla nödvändiga parametrar – antal, material, ytbehandling, etc. och begära en manuell offert. Filtyper som plattformen stöttar: DWS, DWF, DWG, PDF.

Observera att utan en 3D-modell kan systemet inte leverera en automatisk offert. Foton, handritningar och andra filer som inte är 3D-filer kan inte generera någon automatisk offert.

Jag behöver dekonstruera en äldre del. Kan Xometry rita en CAD-fil till mig enligt mina specifikationer?

Nej, vi tillhandahåller inga CAD-ritningstjänster

Kvalitetssäkring och kontroll

Hur kontrollerar ni delarnas kvalitet?

Xometry använder rigorösa processer för att säkerställa högsta tillverkningsstandard för dina anpassade delar. Vi inspekterar dimensioner och visuella aspekter både under och efter produktion för att leverera exakta skräddarsydda komponenter i tid. Xometrys kvalitetssäkringsprocesser är ISO 9001-certifierade.

Vi säkerställer kvalitet genom att:

 • Endast samarbeta med de bästa leverantörerna på marknaden
 • Använda ett betygsystem för våra tillverkningspartners
 • Ha tydliga instruktioner och standarder för kvalitetssäkringen i tillverkningsanläggningarna
 • Ha ett eget QC-labb och QC-team för komplexa och kritiska delar
 • Externa QC-labb

Om du behöver kvalitetskontrollsrapporter, vänligen specificera certifikationerna som du behöver i din förfrågan. Normalt kan kontrollprocedurerna stöttas av materialcertifikat, efterlevnadscertifikat och inspektionsrapporter. Se till att specificera kvalitetskontrollsmetoden innan du placerar ordern – det är väldigt svårt om man nämner det när produktionen redan har börjat. 

Genomför tillverkaren kvalitetskontroll?

Ja, en standard kvalitetskontroll av delen görs på plats av tillverkaren. För varje order behöver samarbetspartners ta bilder av delarna och ladda upp dem på plattformen innan försändelsen skickas.

Delar kan även kontrolleras av externa QA-labb för att bekräfta specifika egenskaper (t.ex. materialkomposition, högprecisa dimensioner, svetsningars kvalitet, etc.) mot en extra avgift.

Kan Xometry Europe tillhandahålla kvalitetsdokument och rapporter?

Ja, följande kvalitetsdokument kan köpas för alla våra tillverkningstekniker (CNC-bearbetning, plåttillverkning, 3D-utskrifter, formsprutning, pressgjutning, vakuumgjutning och kompressionsgjutning):

 • CMM-inspektionsrapport
 • Materialcertifikat (endast för metaller)
 • Standard mätprotokoll
 • First Article Inspection Report (FAIR)
 • RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)
 • REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
 • Efterlevnadscertifikat
Hur väljer Xometry sina tillverkningspartners?

Våra produktionspartners är nyckeln till att säkerställa våra delars kvalitet. Därför tillämpar vi strikta urvalsprocesser för att garantera att vi bara samarbetar med marknadens bästa tillverkare.

 • Ett betygsystem för befintliga samarbetspartners: När tillverkaren antagits i vårt nätverk granskas de och betygsätts efter att de fullgjort produktionsuppgifter. Det här betygsystemet påverkar i samarbetets utsträckning eftersom ett högre betyg generellt sett leder till att fler ordrar placeras. Därför genomför våra samarbetspartners kompletta kvalitetskontroller eftersom kvaliteten i delarna som de producerar har en direkt inverkan på deras betyg.
 • En kvalitetskontrollmetod för nya partners: För att komma med i Xometrys partnernätverk måste tillverkare bevisa att de uppfyller våra standarder och krav genom en testorder. När en testorder levererats från partnern till vårt kontor kontrollerar vi paketeringen och om orderdokumenten för att säkerställa att de efterlever orderspecifikationerna i vårt system. Testdelen kontrolleras sedan av Xometry Quality Assurance Lab (visuell inspektion, materialinspektion, dimensionella mått).

Om det uppstår ett problem i något av de här stadierna kan tillverkaren dessvärre inte samarbeta med oss. Endast 35% av alla testordrar klarar vår kvalitetskontrollprocess.

Xometry - Nyhetsbrev

Registrera dig för att få de senaste designtipsen, artiklar om material och processer, produktuppdateringar och rabatter på delar: