HS-koder för internationella försändelser

Xometry tillverkar dina delar genom ett noggrant granskat tillverkningsnätverk med över 10 000 leverantörer världen över, i regioner som Europa, Storbritannien, Turkiet och Kina. För att snabbt placera dina delar inom vårt globala nätverk och underlätta logistik begär vi emellanåt att kunder ska ange en HS-kod när de placerar ordrar. Syftet med den här artikeln är att klargöra vikten av de här koderna och ge en inblick i verktygen som du kan använda för att hitta relevanta HS-koder för dina specifika delar.

Vad är en HS-kod?

En HS-kod (harmoniserad systemkod) är ett standardiserat numeriskt klassificeringssystem som används av internationella tullmyndigheter när man importerar produkter till ett land. Genom den här universellt accepterade metoden har systemet en strukturerad serie med siffror för att kategorisera produkter baserat på en rad olika kriterier som typ, material och tillverkningsprocesser. Det används primärt för att avgöra vilken tull som ska betalas vid import när delar produceras utanför Europa och Storbritannien.

HS-koder består av 6 siffror och struktureras i kapitel (de första två siffrorna), rubrik (första 4 siffrorna) och underrubrik (kompletta 6 siffror). Det här klassificeringssystemet sträcker sitt spann i uppdelningar av 7- till 12-siffriga objekt som varierar efter land och kallas alternativt för varukoder eller nationella avgifter.

När är det viktigt att ha en korrekt HS-kod?

Det är viktigt att tillhandahålla en korrekt HS-kod när dina delar produceras utanför Europa och Storbritannien. Med sådana ordrar är tullklarering för import och export obligatoriskt. HS-koder gör det möjligt för Xometry att genomföra Intrastat-rapportering.

Dessutom säkerställer HS-koden att delar klassificeras rätt och underlättar tullklarering och tidsenlig leverans till deras destinationer utan några förseningar.

Hitta rätt HS-kod till din produkt

Se klassificeringen

Hur hittar man HS-koder?

Det bästa sättet att hitta rätt HS-kod för din produkt är genom att använda ett HS-sökverktyg. World Customs Organization har ett verktyg som du kan använda här: https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system

Observera att om en giltig HS-kod krävs för delar som produceras utanför Europa och Storbritannien, så är det av yttersta vikt att vi förstår delens syfte (slutanvändningen) för att bevisa HS-kodens giltighet. Om du inte är säker på vilken HS-kod du ska välja kan Xometry välja den baserat på den detaljerade informationen som du tillhandahållit.

Eftersom vi betjänar flera branscher är nyckeln en klar och tydlig slutanvändning (vilken utrustning som delarna monteras i, tilltänkt syfte). Till exempel: överdrag/ skruvtving/ handtag/ sensorenhet för en testbänk/ för ett transportband i en matproduktionsanläggning/ för en kylvätskepump i en svarvmaskin och så vidare.

Om du redan vet vilken din HS-kod är, vänligen ange den som i exemplet nedan:

Varför behöver kunder ange HS-koder?

Till skillnad mot en specialtillverkare som producerar en typ av gods tillverkar Xometry skräddarsydda delar och montering till våra kunder med praktiskt taget ändlösa möjligheter inom ett brett spann av olika industrier. Utan våra kunders input gör vår verksamhetsform att det nästan är omöjligt att veta exakt vad varje del som vi producerar är ämnad att användas till. Av ansvarsskäl kan vi inte gissa vad varje del ska användas till för att avgöra klassificering. Därför ber vi våra kunder att tillhandahålla den relevanta HS-koden för deras gods.

Xometry - Nyhetsbrev

Registrera dig för att få de senaste designtipsen, artiklar om material och processer, produktuppdateringar och rabatter på delar: