Tillverkningsstandarder

Xometry jobbar för att leverera specifikationsenliga delar och efterleva branschstandarder. Den här sidan med tillverkningsstandarder kommer att navigera dig genom standarderna som vårt tillverkningsnätverk och våra kvalitetskontrollerande ingenjörer följer.

Xometry har utvecklat en komplett uppsättning av designguider för att hjälpa dig att optimera dina designer för den tillverkningsmetoden som du valt; vänligen konsultera med dem för viktiga tips och tricks. Ifall en konflikt uppstår mellan designguiderna och den här uppsättningen av Xometrys tillverkningsstandarder så styr dessa.

Hantverksstandarder

Ordrar med Xometry tillfredsställer de nödvändiga hantverksstandarderna som anges här nedan (i enlighet med processen). Vi följer tillverkningsstandarderna ISO 2768 (medel/fint) för metalldelar, 2768 (medel) för plastdelar, ISO och ANSI/ASME för gängor. Om ditt projekt kräver en hantverksstandard som sträcker sig längre än standarderna som listas här nedan, vänligen lista tydligt kraven i dina tekniska ritningar, inköpsordrar eller specifikationer.

 Fräsningssteg, bearbetning och maskinhack

 • Ytor utan finish = i fräst skick kan visa maskinmärken men ytorna är fria från defekter, inklusive fräsmärken, maskinhack, mätmärken och motsvarar ytans jämnhetsspecifikationer.
 • Indikerade kritiska ytor kommer att vara fria från fräsmärken och andra märken över hela ytan.
 • Frästa ytor kommer att motsvara ytans jämnhetsspecifikationer.

 Flisor, fräsmärken och skarpa kanter

 • Alla exponerade kanter kommer att vara fria från märken, skarpa kanter och metallflisor.**
 • **Skurna plåtdelar är inte helt avgradade, såvida det inte specificerats genom en vald finish.

Skräp från främmande föremål

 • Ytor kommer att vara fria från skärvätska, metallflis, främmande föremål och annat skräp.

 Gängor och gängade hål

 • Gängor formas fullt och skärs till specificerad storlek och klass enligt ritningar.
  Gängor kommer att vara fria från defekter, märkbar skada och kontaminering. Deras form efterlever tillverkningsstandarder (diametrar, längder, delning, gängform, avfasningar).

Försänkare

 • Försänkare ska vara runda och skapade efter utskriftsspecifikationer och möjliggöra den rätta designens passform med den parande skruven.
 • Försänkare är fria från märken, hack och andra bearbetningsdefekter.

Behandlad ytkosmetik

 • Färgning på ytor kommer att var enhetlig, inklusive angränsande material för monterade delar.
 • Behandlade ytor kommer vara fria från defekter, inklusive flisor, skrapmärken eller annan skada.

 Pläterade ytor

 • Pläterade ytor kommer att vara enhetliga, inklusive angränsade ytor i monterade delar.
 • Pläterade ytor kommer att vara fria från bearbetade märken, repor, avfasningar, utskjutningar eller synbar ren metall.
 • En del mindre defekter kan förekomma i vissa situationer om de inte påverkar den skyddande ytan.

Målade ytor

 • Målade ytor ska vara konsekventa och kontinuerliga i finishen.
 • Målade ytor ska vara fria från synliga bearbetningsmärken, repor, envisa fläckar, gropar eller ren metall.
 • Målade ytor ska granskas enligt den här standarden på avståndet 50 cm med 1X-förstoring.

Parning och flexibla funktioner

 • Xometry ansvarar inte för passformen för parande delar.
 • Xometry ansvarar inte för funktionen av snäppflikar, clips eller flexibla gångjärn.

Avvikelser mellan modell, ritning och offert

Xometry är ett modellbaserat företag, men det finns tillfällen då en ritning kan gå före det som CAD-modellen innehåller. Vi har sammanställt en matris för att hjälpa dig att förstå vilken fil och vilken information som vi använder som sanningens källa för att tillverka dina delar. Såvida du inte specificerar ett krav i anteckningsfältet för Xometry Omedelbart offertverktyg® kommer alla krav att hämtas från antingen ritningen eller CAD-filen, eller själva offerten.

En ritning krävs för stöttande information som en modell inte kan förmedla. Exempel på det här är GD&T-angivelser, gängstorlekar, insatser, krav på ytjämnhet bättre än 125 Ra µ, och både allmänna (toleransblock) och specifika toleranser.

Kundorder via Instant Quoting Engine

IQE är den främsta informationsleverantören när kunder beställer via vår onlineplattform.

Vänligen observera att även om matrisen här ovan generellt sett beskriver vilka dokument som vi ska följa för att tillverka dina delar kan din order pausas så att våra ingenjörer kan kontakta dig för att reda ut eventuella avvikelser som kan påverka kostnad, ledtider eller tillverkningsbarhet. För att förebygga förseningar är bästa praxis att alltid noggrant granska din offert, säkerställa att den matchar dina ritningskrav och se till att du har laddat upp de rätta dokumenten. I fall där avvikelser är avsiktliga, vänligen ange det i anteckningarna för delen när du genererar din offert. Våra ingenjörer kommer att uppdatera instruktionerna för våra tillverkare när alla avvikelser har klargjorts.

En ritning krävs för stöttande information som en modell inte kan förmedla. Exempel på det här är GD&T-angivelser, gängstorlekar, insatser, krav på ytjämnhet bättre än 3,2 Ra µ, och både allmänna (toleransblock) och specifika toleranser.

Standarder för CNC-bearbetning och svarvning

 • För funktioner som storlek (längd, bredd, höjd, diameter) och placering (läge, koncentricitet, symmetri) är ISO 2768 standard om inget annat anges.
 • Ytan i maskinbearbetat skick är 3,2 μm Ra eller bättre. Maskinbearbetningsmärken kan lämna ett virvel-liknande mönster.
 • Vassa kanter bryts ner och avgradas som standard. Viktiga kanter som behöver vara skarpa ska märkas och specificeras i en ritning.
 • Klara eller transparenta plaster blir matta eller har genomskinliga virvelmärken på alla bearbetade ytor. Glasblästring ger en frostad yta på klara plaster.
 • Allmänna toleranser för orientering och form gäller enligt nedan om vi inte har kommit överens om andra toleranser i din offert. Dessa egenskaper inkluderar parallellitet, vinkelräthet, cylindricitet, planhet, cirkularitet och rakhet.

Allmänna toleranser för linjära- och vinkeldimensioner

Formtoleranser gäller för metallbearbetade komponenter. Plaster och kompositmaterial har vanligtvis den dubbla toleransen.

Läs mer om kapaciteter för CNC-bearbetning

Läs mer

Standarder för plåttillverkning

Standarder för plåtskärning

 • Tjocklekstoleranser är oberoende av skärningstoleranser, eftersom de är beroende av råmaterialets toleransområde.
 • Kant-till-kant-toleransen är ± 0,3 mm nominellt på plåtens/arkets ovansida.
 • Tjockare material kan ha en toleransavvikelse på undersidan på grund av avsmalningar som uppstår vid laserskärning, vattenskärning eller plasmaskärning.
 • Xometry kan inte garantera planhet för material som skurits i plåt.
 • Hål med en diameter på 2 mm eller mindre kan vara något större än standardtoleranserna och inte helt runda på grund av materialgenomträngning nära hålets profil..
 • En liten materialutstick eller ett annorlunda kantförhållande kan förekomma vid inloppet och utloppet i en skärprofil.
 • Flikar kan finnas på delar under 5 cm för att hålla fast arbetsstycket under tillverkning med vattenskärnings- eller fiberlasermaskiner.
 • Förbehandlade eller texturerade plåtar, t.ex. borstade eller polerade, kan endast ha en sida med den kosmetiska ytan.
 • Skyddsfilm kan levereras på skurna produkter för att förhindra skador på kosmetiska ytbehandlingar.
 • Kanten på plåtskurna material har vertikala strimmor jämfört med släta kanter.
 • Stora märken och flikar avlägsnas, men delarna avgradas inte helt manuellt före leverans om det inte uttryckligen begärs eller om en avancerad ytbehandling, t.ex. kemfilm eller beläggningar, begärs.
 • Vissa skurna material kan ha en liten halo-missfärgning från stänk eller översprutning nära de skurna kanterna.

Standarder för plåtformning

 • Formning och bockning: +/- 0,5 mm
 • Bockning till hål eller funktion: +/- 0,3 mm
 • Linjära mått exklusive placering i böjar: +/- 0,3 mm
 • Vinkel: +/- 2 grader
 • Ytjämnhet (blankt material): Ra 3.2 μm max
 • Ytjämnhet (tidsbesparing): Ra 3.2 μm max
 • Baserat på teknik kommer skarpa kanter att bearbetas men inte helt manuellt avgradas. Kritiska kanter som måste lämnas skarpa ska noteras och specificeras i dokument.
 • Specifika plåtkonstruktioner kräver anpassade verktyg och kommer att märkas för en manuell offert: fållar, böjda flänsar och valsade plåtar, stansade delar och svetsade sammansättningar. Om din del innehåller de här egenskaperna ber vi vårt team för manuella offerter att granska och ge dig en exakt kostnad och ledtid.

Toleranser för metallplåt – Fortsättning

Platta delar

Plåtdelar som använder ursprungsmaterialets tjocklek och som inte kräver bockning eller frästa funktioner. Alla platta plåtdelar kan uppfylla en tolerans på ±0,3 mm.

Enkel bockning / en yta

Vid konstruktion av delar med någon typ av böjning med en standardiserad böjningsradie krävs det att toleranserna för plåt öppnas. För enkla bockade delar kan Xometry erbjuda en tolerans på ±0,3 mm för dimensioner över en enda bockning. Själva bockningsradien är begränsad till ±1,0°.

Bockning för flera ytor

För dimensioner mätta över flera bockningar kan Xometry erbjuda ±0,5 mm.

Referenstabell för metallplåtstoleranser

Läs mer om våra kapaciteter för plåttillverkning

Läs mer

Standarder för 3D-utskrift

SLS 3D-utskrift

 • ±0,3% för delar större än 100 mm (±0,3 mm under 100 mm)
 • Delar med tjockare geometrier, platta eller breda delar (>18 cm) och delar med ojämn väggtjocklek kan få betydande avvikelser eller skevhet på grund av varierande termisk krympning och tryck.
 • Modellerade gängor eller exakta funktioner kan ha begränsad funktionalitet i tryckt form. Gängning eller tillägg av gängade insatser rekommenderas för bästa funktion. Materialtjockleken bör vara minst 2 mm för att säkerställa framgångsrik gängskärning eller implementering av gängade insatser.
 • Garanterade toleranser kan vara möjliga med en manuell offertgranskning och måste godkännas från fall till fall.
 • Allmänna toleranser gäller före sekundär ytbehandling eller efterbearbetning om inget annat anges.
 • Hål av standardstorlek borras ut om de är tillgängliga, hål som är mindre än 1 mm, oregelbundna eller djupa hål kan krympa eller sintras.

HP MJF 3D-utskrift

 • ±0,3% för delar större än 100 mm (±0,2 mm under 100 mm)
 • Delar med tjockare geometrier, platta eller breda delar (>18 cm) och delar med ojämn väggtjocklek kan få betydande avvikelser eller skevhet på grund av varierande termisk krympning och stress.
 • Modellerade gängor eller exakta funktioner kan ha begränsad funktionalitet i tryckt form. Gängning eller tillägg av gängade insatser rekommenderas för bästa funktion.
 • Den naturliga grå färgen kan vara inkonsekvent beroende på funktionsstorlek och byggriktning. Färgad svart rekommenderas för produktionsdelar.
 • Garanterade toleranser kan vara möjliga med en manuell offertgranskning och måste godkännas från fall till fall.
 • Allmänna toleranser gäller före sekundär efterbehandling eller efterbearbetning om inget annat anges.
 • Hål som är mindre än 0,5 mm, oregelbundna eller djupa hål kan krympa eller sintras.

SLA 3D-utskrift

 • Garanterade toleranser kan vara möjliga med en manuell offertgranskning och måste godkännas från fall till fall.
 • Modellerade gängor eller precisionsdetaljer kan ha begränsad funktionalitet i dokumenterad form. Gängning eller tillägg av gängade insatser rekommenderas för bästa funktion.
 • Toleranser för standard- och högupplösningsalternativen beskrivs i tabellen nedan.
 • Allmänna toleranser gäller före sekundär ytbehandling eller efterbearbetning om inget annat anges.
 • Kvarlämnade delar av stöd och märken av stöd efter borttagning skall finnas.

DMLS Aluminum AlSi10Mg

DMLS 3D-utskrift

 • ±0,2% (±0,1 – 0,2 mm)
 • Xometry garanterar dock inte toleranser vid den första beställningen av en ny design. Toleransförväntningarna kan variera mellan olika material (t.ex. rostfritt stål kontra aluminium).
 • Inre spänningar under tillverkningen, stödstrategi och andra geometriska överväganden kan orsaka avvikelser i toleranser och planhet.
 • Artiklar och geometrier som kräver strikt planhet är inte lämpliga för denna process.
 • Modellerade gängor eller exakta funktioner kan ha begränsad funktionalitet i utskriven form. Gängning eller tillägg av gängade insatser rekommenderas för bästa funktion.
 • Förväntad ytjämnhet är 150-400 µin RA, beroende på byggriktning och material som används för byggningen.
 • Generella toleranser gäller före sekundär efterbehandling eller efterbearbetning om inget annat anges.

FDM 3D-utskrift

 • ±0,5% för delar större än 100 mm (±0,5 mm under 100 mm) för både standard- och industriella upplösningar
 • Garanterade toleranser kan vara möjliga med en manuell offertgranskning och måste godkännas från fall till fall.
 • Xometry väljer optimal byggriktning med hänsyn till övergripande ytkvalitet och minsta byggtid om inget annat anges.
 • Minsta upplösningsbara funktionsstorlek, inklusive positiva textfunktioner, är minst 0,9 mm (1,1 mm eller större är säkrast).
 • Modellerade gängor eller exakta funktioner kan ha begränsad funktionalitet i dokumenterad form. Gängning eller tillägg av gängade insatser rekommenderas för bästa funktion.
 • Hål som är mindre än 2 mm, horisontella hål och utskjutande delar kommer att bli något avlånga på grund av steg från lager till lager.
 • Generella toleranser gäller före sekundär efterbehandling eller efterbearbetning om inget annat anges.

FDM PETG as-printed sample part, side view

Polyjet 3D-utskrift

 • ±0,1 mm för de första 25 mm är normalt, plus ±0,05 mm för varje 25 mm därefter.
 • Minsta funktionsstorlek på 1,2 mm kan byggas med jämnhet.
 • Gummiliknande material representerar en uppskattning av shore A-värden och kan variera mellan olika geometrier.
 • Allmänna toleranser gäller före sekundär ytbehandling eller efterbearbetning om inget annat anges.

Carbon DLS™ 3D-utskrift

 • ±0,1% (±0,1 mm)
 • Xometry garanterar dock inte toleranser vid den första beställningen av en ny design. Toleranskraven kan variera mellan olika material (t.ex. elastomer kontra styv).
 • Påfrestningar under tillverkningen, stödstrategi och andra geometriska överväganden kan orsaka avvikelser i toleranser och planhet.
 • Delar med tjockare geometrier, platta eller breda delar och delar med ojämn väggtjocklek kan vara benägna att drabbas av betydande avvikelser eller skevhet.
 • Modellerade gängor eller precisa funktioner kan ha begränsad funktionalitet i dokumenterad form. Gängning eller tillägg av gängade insatser rekommenderas för bästa funktion.
 • Förbättrade toleranser kan vara möjliga med en manuell offertgranskning, efter framgångsrikt slutförande av en prototypframställning, och måste godkännas från fall till fall.
 • Allmänna toleranser gäller före sekundär ytbehandling eller efterbearbetning om inget annat anges.
 • Områden med stödstruktur kan uppvisa upphöjda ojämnheter där strukturen har avlägsnats. I vissa material, som EPX och SIL, kan områden med stödstruktur vara mer synliga eftersom alternativen för efterbearbetning är begränsade.

Carbon DLS 3D printed part

Läs mer om kapaciteter för 3D-utskrift

Läs mer

Formande tillverkningsstandarder

Formsprutning och formpressning av plaster

Toleranser för formsprutning och formpressning baseras på DIN 16742-2013-standarden.

 • Normala bearbetade toleranser för gjutformar är ±0,127 mm.
 • Snävare toleranser kan begäras men kan öka verktygskostnaden. Dessutom kräver många snäva toleranser att formen tillverkas, provtas och prepareras.
 • Repeterbarheten från del till del är normalt under ±0,1 mm.
 • Den ledtid som anges är för den första T-provleveransen. Återstående produktionstid bekräftas efter godkännande av T-prov.
 • Normala leveranser av första artikeln är 5 stycken men kan variera beroende på storlek, ursprung och material.
 • Xometry kan inte garantera en perfekt färgmatchning enligt pantone / RAL eller något annat färgsystem. Om en exakt färgmatchning krävs måste kunden tillhandahålla ett färgprov till Xometry genom att skicka en platt bit av den önskade färgen i offertstadiet.
 • Alla offerter baseras på antagandet att designen har ett adekvat utformning, radier och grund för tillverkningsbarhet.
 • Grunder, sidoåtgärder och verktygsstrategi bestäms av Xometry om inget annat uttryckligen anges.
 • Insprut, utmatning, sticklinjer och avskiljningslinjer bestäms av Xometry om inte annat uttryckligen anges.

Injection moulded blue bottle caps

Pressgjutning

Toleranser för pressgjutning baseras på ISO-8062-3-2007-standarden.

 • Normala toleranser vid bearbetning av formen är ±0,0254 mm vid bearbetning av formen.
 • Snävare toleranser för gjutformen kan efterfrågas och kan öka verktygskostnaden. Dessutom kräver många snäva toleranser att formen tillverkas, provtas och prepareras.
 • Kritiska toleranser och ytfinish kan kräva efterbearbetning och bör anges i offerten före beställning. Efterbearbetade funktioner kommer att följa Xometrys CNC-tillverkningsstandarder.
 • Xometry tillverkar pressgjutna komponenter enligt den nätformade (gjutna) modell som tillhandahålls av kunden. Dessa modeller måste innehålla lämpligt material för eventuella ytterligare efterbearbetningar, t.ex. efterbearbetning. Det rekommenderas att tillhandahålla såväl den gjutna 3D-modellen som den slutliga modellen med tillhörande tekniska ritningar.
 • Repeterbarheten från del till del är normalt mindre än ±0,1 mm.
 • Standardfinishen för pressgjutning är i gjutet skick och kan inte garantera ett specifikt Ra-värde utan ytterligare bearbetning.
 • Ledtiden gäller för den första T-provleveransen. Återstående produktionstid bekräftas efter godkännande av den första T-provleveransen.
 • Typiska leveranser av första artikeln är 5 stycken men kan variera beroende på storlek, ursprung och material.
 • Alla offerter baseras på antagandet att designen har ett tillräckligt drag, radier och kärnor för att kunna tillverkas.
 • Grunder, sidoåtgärder och verktygsstrategi bestäms av Xometry om det inte uttryckligen diskuteras och presenteras via DFM-rapporten (design för tillverkningsbarhet)
 • Insprut, utmatning, sticklinjer och avskiljningslinjer bestäms av Xometry om inte annat uttryckligen anges.
 • Skiljelinje(r) på pressgjutna delar kommer att synas som en tunn rygg som löper över delen.
 • Gjutna delar kan ha en eller flera rester av insprutet, som skärs, klipps eller slipas bort.
 • Märken efter utkastarstift finns på pressgjutna delar och liknar runda plattor.

Vakuumgjutning

 • Tolerans på 0,3% från delens nominella storlek. Oregelbundna eller alltför tjocka geometrier kan orsaka avvikelser eller nedböjning på grund av krympning.
 • Ytfinishen är utvändigt utjämnad till en satin eller matt yta. Det kan förekomma grova linjer på invändiga eller svåråtkomliga funktioner. Polering eller anpassade ytbehandlingar måste definieras tydligt och överenskommas vid beställningstillfället.
 • Xometry kan erbjuda VDI-liknande ytor på din slutprodukt för textureringseffekt av din prototyp.
 • Skarpa hörn och text kan se något rundade ut.

Termoformning

Toleranser för termoformade delar bestäms av hartsets värmeutvidgningskoefficient, extruderingsförhållanden, gjutformens typ och temperatur, formningsprocessens konsistens, trimningsmetod och trimningsanordningarnas kvalitet.

 • För ingjutna mått på delar från en maskinbearbetad aluminiumform, använd ±0,38 mm för den första tummen och lägg till ±0,03 mm för varje efterföljande 25 mm
 • För ingjutna mått på delar från en gjuten aluminiumform, använd ±0,70 mm för de första 400 mm och lägg till ±0,025 mm för varje efterföljande tum.
 • Trimmade dimensioner, oavsett form men med CNC-bearbetningsutrustning, bör ha en allmän tolerans på ±0,38 mm. För håldiametrar gäller ±0,13 mm.

Läs mer om våra kapaciteter för formande tillverkning

Läs mer

Xometry - Nyhetsbrev

Registrera dig för att få de senaste designtipsen, artiklar om material och processer, produktuppdateringar och rabatter på delar: