Produksjonsstandard

Xometry er forpliktet til å levere deler etter spesifikasjoner og møte industristandarder. Denne siden vil guide deg gjennom standardene våre produksjonspartnere og ingeniører for kvalitetskontroll følger.

Xometry har utviklet omfattende, tydelige designguider som hjelper deg å optimalisere designet ditt for valgt produksjonsmetode; vennligst bruk disse for kritiske tips og triks. Dersom det oppstår konflikter mellom designguider og dette settet med Xometry’s produksjonsstandarder, vil sistnevnte gjelde.

Workmanship Standards

Bestillinger fra Xometry møter minimumsstandardene for utførelse og er skissert nedenfor (for gjeldende prosess). Vi overholder produksjonsstandard ISO 2768 (medium/fin) for metalldeler, 2768 (medium) for plastdeler, ISO og ANSI/ASME for gjenger. Dersom prosjektet ditt krever utførelse som havner utenfor disse standardene, vennligst oppgi kravene tydelig i dine tegninger, i bestillingen eller under spesifikasjoner.

 Fresing, verktøy og vibrasjoner

 • Overflate uten finish = etter fresing kan merker etter verktøyet vises, men overflatene vil være frie for defekter, inkludert røffe kanter, mønster etter vibrasjoner og verktøymålere, og delen møter spesifikasjonene for overflateruhet.
 • Indikerte kritiske overflater vil være helt fri for merker på hele overflaten.
 • Freste overflater møter krav til overflateruhet.

 Spisser og skarpe kanter

 • Alle eksponerte kanter blir helt uten spisse, skarpe kanter og metallflis.**
 • **Skjærte metallplater får ikke helt fine kanter, med mindre dette spesifiseres gjennom valgt finish/etterbehandling.

Foreign Object Debris (FOD)

 • Overflater blir helt frie for skjærevæske, metallbiter, fremmedobjekter, og annet rusk.

 Gjenger og tappet hull

 • Gjenger formes og skjæres til størrelse og grad spesifisert i tegningene.
 • Gjenger vil være frie for defekter, synlig skade og forurensing. Formen vil stemme overens med produksjonsstandard (diameter, lengde, stigning, faser).

Forsenkere

 • Forsenkere skal være runde, lages etter spesifikasjoner for printing, og ha riktig utforming til den passede skruen.
 • Forsenkere blir helt uten skarpe kanter, merker etter vibrasjoner eller andre defekter.

Kosmetisk etterbehandling av overflate

 • Malingsdekning på overflater blir jevn, inkludert tilstøtende materialer for montering.
 • Etterbehandlede overflater vil være uten defekter, inkludert hakk, skraper eller andre skader.

 Pletterte overflater

 • Pletterte overflater vil være jevne, inkludert tilstøtende materialer for montering.
 • Pletterte overflater vil være uten merker fra maskinering, riper, hakk, fremspring eller synlig bart metall.
 • Noen mindre defekter kan være tillatt i visse situasjoner, dersom de ikke kompromitterer den beskyttende finishen.

Malte overflater

 • Malte overflater skal være jevne og fine i finish.
 • Malte overflater skal være helt frie for synlige merker etter maskinering, og uten riper, slitasje, støvpartikler, sirkler, groper eller bart metall.
 • Malte overflater skal gjennomgås etter denne standarden med en avstand på 50 cm med 1X forstørrelse.

Tilhørende og fleksible funksjoner

 • Xometry er ikke ansvarlig for passform til tilhørende deler.
 • Xometry er ikke ansvarlig for funksjoner til trykknapper, klips eller hengsler.

Avvik for modell, tegninger og tilbud

Xometry er et modellbasert selskap, men i noen tilfeller kan tegninger erstatte det som lastes opp fra CAD-modellen. Vi har satt sammen en matrise som hjelper deg å forstå hvilke filer og informasjon vi bruker som kilde når vi produserer delene dine. Med mindre du spesifiserer krav i notatfeltet i Xometry Instant Quoting Engine®, vil alle krav hentes fra enten tegningen, CAD-filen eller selve tilbudet.

Tegning kreves for å støtte informasjonen som modellen ikke klarer å fange opp. Eksempler på dette er GD&T, hullstørrelser, gjenger, overflateruhet bedre enn 125Ra µ, og både generelle og spesifikke toleranser.

Kundebestillinger via Instant Quoting Engine

IQE deler all nødvendig informasjon når kunder bestiller via vår nettbaserte plattform.

Vær oppmerksom på at selv om matrisen over generelt beskriver hvilke dokumenter vi følger ved produksjon av deler, kan bestillingen din settes på pause dersom våre ingeniører må kontakte deg for å finne ut av eventuelle avvik som kan påvirke kostnaden, leveringstid eller produserbarhet. For å forhindre slike forsinkelser er det viktig at kunden går nøye gjennom tilbudet, sørger for at den matcher dine tegninger og krav, og sjekker at du har lastet opp riktige dokumenter. Ved tilfeller der et avvik er tilsiktet, vennligst informer om dette i notatfeltet når du fyller ut bestillingen. Våre ingeniører vil oppdatere instruksjonene for våre produsenter når alle avvik er oppklarte.

Tegning kreves for å støtte informasjonen som modellen ikke klarer å fange opp. Eksempler på dette er GD&T, hullstørrelser, gjenger, overflateruhet bedre enn 3,2 Ra µ, og både generelle og spesifikke toleranser.

Standarder for CNC-maskinering og dreiing

 • For funksjoner som størrelse (lengde, bredde, høyde, diameter) og plassering (posisjon, konsentrisitet, symmetri) gjelder ISO 2768-standard, med mindre annet spesifiseres.
 • Som-maskinert overflatefinish er 3.2 μm Ra eller bedre. Merker etter verktøy kan etterlate et virvelmønster.
 • Som en standard vil skarpe kanter slipes og avgrades. For kritiske kanter som skal etterlates skarpe må dette informeres om i notatfeltet og spesifiseres i en tegning.
 • Klar eller transparent plast blir matt eller får gjennomsiktige virvelmerker på maskinerte overflater. Sandblåsing etterlater en frostet finish på klar plast.
 • Generelle toleranser for orientering og formegenskaper er skissert nedenfor, med mindre vi har blitt enige om andre toleranser for ditt tilbud. Disse egenskapene inkluderer parallellisme, perpendikulæritet, sylindrisk, flathet, sirkularitet og tetthet.

Generelle toleranser for lineære og angulære dimensjoner

Formtoleranser gjelder for maskinerte metallkomponenter. Plast og komposittmaterialer har vanligvis dobbel toleranse.

Les mer om våre kapasiteter innen CNC-maskinering

Les mer

Standarder for fremstilling av metallplater

Standarder for plateskjæring

 • Toleranser for tykkelse er uavhengig av skjæretoleranse, siden de baseres på toleranseområdet til råvaren.
 • Kant-til-kant nominell toleranse er ± 0.3 mm på toppen av metallplaten.
 • Tykkere materialer kan ha et toleranseavvik på bunnflaten på grunn av avsmalninger fra laserskjæring.
 • Xometry kan ikke garantere flathetssoner for plateskjærte materialer.
 • Hull som er 2 mm eller mindre i diameter kan bli litt større enn standard toleranser, og ikke alltid helt runde på grunn gjennomboring i materialet nær hullprofilen.
 • En liten klump av materiale eller en annen kanttilstand kan forekomme under innføringen og utføringen av skjæreprofilen.
 • Tapper kan brukes på deler under 5 cm, for å holde materialet på plass under produksjon ved hjelp av waterjet eller fiberlasermaskin.
 • Forbehandlede eller teksturerte plater, som børstet eller polert materiale, kan bare ha den ene siden med kosmetisk finish.
 • Beskyttende film kan brukes på skjærte deler for å forhindre skade på kosmetisk finish.
 • Kanttilstanden til plateskjærte materialer vil ha vertikale striper kontra glatte kanter.
 • Store ujevnheter og tapper vil fjernes, men deler avgrades ikke helt før forsendelse, med mindre dette er tydelig forespurt, eller for avanserte etterbehandlinger som kjemiske belegg, med mindre det er forespurt.
 • Noen skjærte materialer kan også vise en halo-misfarging fra backsplash eller overspray nær de skjærte kantene.

Standarder for plateforming

 • Forming og bøying: ±0.5 mm
 • Bøying til hull eller egenskap: ±0.3 mm
 • Lineære dimensjoner ekskludert områder for bøying: ±0.3 mm
 • Vinkel: ±2 grader
 • Overflateruhet (blankt materiale): Ra 3.2 μm max
 • Overflateruhet (tidsbesparende): Ra 3.2 μm max
 • Skarpe kanter blir fjernet basert på teknologi, men ikke fullstendig avgradet manuelt. For kritiske kanter som skal etterlates skarpe, må dette informeres om i notater og spesifiseres på en tegning.
 • Spesifikke design for metallplater krever skreddersydde verktøy og flagges til et manuelt tilbud: hem, bøyde kanter og rullede plater, stemplede deler og sveiste moduler. Hvis delene dine har noen av disse egenskapene, vil teamet vår gjennomgå tilbudet manuelt og gi deg en nøyaktig pris og leveringstid.

Toleranser for metallplater fortsettelse

Flate deler

Sheet metal parts that utilise stock material gauge thicknesses and require no bending or milled features. All flat sheet metal parts can meet a ±0.3 mm tolerance.

Enkel bøying / Én overflate

Når man designer deler med en eller annen form for bøying med en standard bøyeradius, kreves en større toleranse for metallplater. For enkel bøying kan Xometry tilby en toleranse på ±0.3 mm for dimensjoner på tvers av en enkelt bøying. Selve bøyeradiusen er begrenset til ±1.0°.

Bøying av flere overflater

For dimensjoner målt over flere bøyninger kan Xometry tilby ±0.5 mm.

Referansetabell av toleranser for metallplater

Les mer om våre kapasiteter innen fremstilling av metallplater

Les mer

Standarder for 3D-printing

SLS 3D-printing

 • ±0.3% for deler større enn 100 mm (±0.3 mm under 100 mm).
 • Deler med tykkere geometri, flate eller brede deler (>18 cm), og deler med en ujevn veggtykkelse, vil være utsatt for betydelige avvik eller deformering på grunn av variabel termisk krymping og spenning.
 • Modellerte gjenger og presise egenskaper kan få begrenset funksjonalitet som printet. Tapping eller tillegg av innsatser anbefales for best mulig funksjon. Materialets tykkelse må være minst 2 mm for å sikre vellykket skjæring av gjenger eller implementering av innsatser.
 • Garanterte toleranser er mulig med et manuelt tilbud, og må godkjennes fra sak til sak.
 • Generelle toleranser gjelder før finish eller etterbehandlinger, med mindre annet er spesifisert.
 • Hull i standard størrelse drilles hvis tilgjengelig, hull som er mindre enn 1 mm, ujevne eller dype hull kan krympe eller tette seg.

HP MJF 3D-printing

 • ±0.3% for deler større enn 100 mm (±0.2 mm under 100 mm).
 • Deler med tykkere geometri, flate eller brede deler (>18 cm), og deler med en ujevn veggtykkelse vil være utsatt for betydelige avvik eller deformering på grunn av variabel termisk krymping og spenning.
 • Modellerte gjenger og presise egenskaper kan få begrenset funksjonalitet som printet. Tapping eller tillegg av innsatser anbefales for best mulig funksjon.
 • Naturlig grå farge kan bli ujevn, avhengig av egenskapens størrelse og byggeretning. Sort farge anbefales for produksjonsdeler.
 • Garanterte toleranser er mulig med et manuelt tilbud, og må godkjennes fra sak til sak.
 • Generelle toleranser gjelder før finish eller etterbehandlinger, med mindre annet er spesifisert.
 • Hull som er mindre enn 0.5 mm, ujevne eller dype hull kan krympe eller tette seg.

SLA 3D-printing

 • Garanterte toleranser er mulig med et manuelt tilbud, og må godkjennes fra sak til sak.
 • Modellerte gjenger og presise egenskaper kan få begrenset funksjonalitet som printet. Tapping eller tillegg av innsatser anbefales for best mulig funksjon.
 • Toleranser for standard og høyoppløsning beskrives i tabellen nedenfor.
 • Generelle toleranser gjelder før finish eller etterbehandlinger, med mindre annet er spesifisert.
 • Rester og merker etter støtter vil være til stede etter fjerning av dem.

DMLS Aluminum AlSi10Mg

DMLS 3D-printing

 • ±0.2% (±0.1 – 0.2 mm).
 • Xometry garanterer ikke toleranser på første bestilling av et nytt design. Forventninger til toleranser varierer på tvers av ulike materialer (f.eks. rustfritt stål vs aluminium).
 • Interne spenninger under bygging, støttestrategi, og andre geometrihensyn kan forårsake avvik i toleranser og flathet.
 • Deler og geometrier med strenge krav til flathet er ikke egnet for denne prosessen.
 • Modellerte gjenger og presise egenskaper kan få begrenset funksjonalitet som printet. Tapping eller tillegg av innsatser anbefales for best mulig funksjon.
 • Forventet overflateruhet er 150-400 µin RA, avhengig av byggeorientering og materiale.
 • Generelle toleranser gjelder før etterbehandlinger og finish, med mindre noe annet er spesifisert.

FDM 3D-printing

 • ±0.5% for deler som er større enn 100 mm (±0.5 mm under 100 mm) for både standard og industriell oppløsning.
 • Garanterte toleranser er mulig med et manuelt tilbud, og må godkjennes fra sak til sak.
 • Xometry velger optimal byggeorientering på bakgrunn av den generelle overflatekvaliteten og minimum byggetid, med mindre annet er spesifisert.
 • Minimumsstørrelse for egenskaper, inkludert positive tekstfunksjoner, er minst 0.9 mm (1.1 mm eller større er tryggest).
 • Modellerte gjenger og presise egenskaper kan få begrenset funksjonalitet som printet. Tapping eller tillegg av innsatser anbefales for best mulig funksjon.
 • Hull mindre enn 2 mm, horisontale hull og fremspring vil bygges litt avlange på grunn av trappetrinn fra de ulike lagene.
 • Generelle toleranser gjelder før etterbehandlinger og finish, med mindre noe annet er spesifisert.

FDM PETG as-printed sample part, side view

Polyjet 3D-printing

 • ±0.1 mm for de første 25 mm er vanlig, pluss ±0.05 mm for hver 25 mm deretter.
 • Minimumsstørrelse for funksjoner på 1.2 mm kan bygges med et jevnt utfall.
 • Gummilignende materiale representerer en tilnærming av shore A-verdier og kan variere mellom ulike geometrier.
 • Generelle toleranser gjelder før etterbehandlinger og finish, med mindre noe annet er spesifisert.

Carbon DLS™ 3D-printing

 • ±0.1% (±0.1 mm).
 • Xometry garanterer ikke toleranser på første bestilling av et nytt design. Forventninger til toleranser varierer på tvers av ulike materialer (f.eks. elastomerisk vs rigid).
 • Interne spenninger under bygging, støttestrategi, og andre geometrihensyn kan forårsake avvik i toleranser og flathet.
 • Deler med tykkere geometrier, flate eller brede deler, og deler med ujevn veggtykkelse kan være utsatt for betydelige avvik eller deformering.
 • Modellerte gjenger og presise egenskaper kan få begrenset funksjonalitet som printet. Tapping eller tillegg av innsatser anbefales for best mulig funksjon.
 • Forbedrede toleranser er mulig med manuell gjennomgang av tilbud, etter suksessfull bygging av en prototype, og må godkjennes fra sak til sak.
 • Generelle toleranser gjelder før etterbehandlinger og finish, med mindre noe annet er spesifisert.
 • Områder med støttestruktur kan vise merker og hevelser der strukturen er fjernet. For visse materialer, som EPX og SIL, kan støtteområdet bli mer synlig på grunn av begrenset utvalg av etterbehandlinger.

Carbon DLS 3D printed part

Les mer om våre kapasiteter innen 3D-printing

Les mer

Standarder for formativ produksjon

Sprøytestøping med plast og presstøping

Toleranser for sprøytestøping og presstøping baseres på DIN 16742-2013-standard.

 • Vanlige toleranser for maskinert støp er ±0.127 mm.
 • Tettere toleranser kan fås på forespørsel og kan øke kostnaden for produksjon. I tillegg krever mange tette toleranser at støpet produseres, prøves og prepareres.
 • Del-til-del repeterbarhet er vanligvis under ±0.1 mm.
 • Leveringstiden gjelder for første forsendelse av T-prøve. Gjenstående produksjonstid bekreftes etter T-prøven godkjennes.
 • Første levering er vanligvis 5 deler, men varierer basert på størrelse, opprinnelse og materiale.
 • Xometry kan ikke garantere perfekt fargematch per Pantone / RAL eller andre fargesystem. Hvis en nøyaktig farge kreves, må kunden gi en fargeprøve til Xometry ved å sende inn en flat del med riktig farge under tilbudsfasen.
 • Alle tilbud baseres på forutsetningen om at designene har et tilstrekkelig utkast, radier og kjerne til å kunne produseres.
 • Kjerner, sidehandlinger og verktøystrategi bestemmes av Xometry, med mindre annet er eksplisitt diskutert.
 • Gating, utkast, møtelinjer og skillelinjer er opptil Xometry’s skjønn, med mindre annet er eksplisitt diskutert.
 • Cores, side actions, and tooling strategy are determined by Xometry unless explicitly discussed.
 • Gating, ejection, knit lines and parting lines are at the discretion of Xometry unless explicitly discussed.

Injection moulded blue bottle caps

Formstøping

Toleranser for formstøping baseres på ISO-8062-3-2007-standard.

 • Vanlige toleranser for maskinert støp er ±0.0254 mm ved maskinering av formen.
 • Tettere toleranser kan fås på forespørsel og kan øke kostnaden for produksjon. I tillegg krever mange tette toleranser at støpet produseres, prøves og prepareres.
 • Egenskaper med kritiske toleranser og overflatefinish kan kreve etterbehandling, og skal skrives under notater i tilbudet før bestillingen sendes. Funksjoner med etterbehandling følger Xometry’s standarder for CNC-maskinering.
 • Xometry produserer formstøpte komponenter i henhold til kundens modeller. Disse modellene må inneholde egnet materiale for ytterligere etterbehandling, slik som ettermaskinering. Det anbefales å sende inn en 3D-modell i tillegg til den endelige modellen, med eventuelle tilhørende tekniske tegninger.
 • Del-til-del repeterbarhet er vanligvis under ±0.1 mm.
 • Standard finish for formstøping er som-støpt og kan ikke garantere en spesifikk Ra-verdi uten ytterligere behandling.
 • Leveringstiden gjelder for første forsendelse av T-prøve. Gjenstående produksjonstid bekreftes etter T-prøven godkjennes.
 • Første levering er vanligvis 5 deler, men varierer basert på størrelse, opprinnelse og materiale.
 • Alle tilbud baseres på forutsetningen om at designene har et tilstrekkelig utkast, radier og kjerne til å kunne produseres.
 • Kjerner, sidehandlinger og verktøystrategi bestemmes av Xometry, med mindre annet er eksplisitt diskutert og presentert via en DFM-rapport.
 • Gating, utkast, møtelinjer og skillelinjer er opptil Xometry’s skjønn, med mindre annet er eksplisitt diskutert.
 • Skillelinjer på formstøpte deler blir synlige som en tynn kant på tvers av delen.
 • Støpte deler kan ha en eller flere rester fra gates, som trimmes, klippes eller slipes bort.
 • Merker etter ejektorpinner vil være tilstede på formstøpte deler, som ligner på flate rundinger.

Vakuumstøping

 • Toleranse på 0.3% fra delens nominelle størrelse. Uvanlige eller svært tykke geometrier kan føre til avvik eller avbøyning på grunn av krymping.
 • Overflatefinish får en satin eller matt overflate. Linjer kan være synlige på indre funksjoner eller funksjoner med utfordrende tilgang. Polering eller skreddersydd finish må tydelig defineres og godkjennes under bestilling.
 • Xometry kan tilby VDI-lignende overflater på ditt ferdige produkt, for en tekstureffekt på prototypen din.
 • Skarpe kanter og tekst kan bli litt avrundet.

Thermoforming

Toleranser for thermoformede deler bestemmes av koeffisienten for termisk utvidelse av harpiksen, ekstrusjonsforhold, formens type og temperatur, formingsprosessen og kvaliteten på trimmearmaturer.

 • For dimensjonsstøpte deler fra maskinert aluminium brukes ±0.38 mm for første tomme, og legger til ±0.03 mm for hver påfølgende 25 mm.
 • For dimensjonsstøpte deler fra en støpt aluminiumsform brukes ±0.70 mm for de første 400 mm, og legger til ±0.025 mm for hver påfølgende tomme.
 • For trimmede dimensjoner, uavhengig av støp, men ved bruk av CNC-utstyr, skal den generelle toleransen være ±0.38 mm. For hulldiameter brukes ±0.13 mm.

Les mer om våre kapasiteter innen formativ produksjon

Les mer

Xometry - Nyhetsbrev

Registrer deg og få de nyeste designtipsene, artikler om materialer og prosesser, produktoppdateringer og rabatter på deler: