Gegevensbescherming

Xometry Europe GmbH, Ada-Lovelace-Str. 9, 85521 Ottobrunn, Duitsland

De verantwoordelijke in de zin van §§ 3, lid 7, en 4, lid 3, van de federale wet op de gegevensbescherming [Bundesdatenschutzgesetz] is Xometry Europe GmbH, vertegenwoordigd door haar directeuren, de heer Albert Belousov en de heer Dmitry Kafidov, Ada-Lovelace-Str. 9, 85521 Ottobrunn, Duitsland.

Wij verzamelen en registreren gegevens die wij van onze klanten en leveranciers ontvangen. Deze gegevens omvatten persoonsgegevens van klanten en/of gegevens van een bedrijf waarmee wij een zakelijke relatie hebben. Dit kunnen ook gebruiksgegevens zijn, zoals IP-adressen.

Deze gegevens dienen om ons te helpen bij de uitvoering van bestellingen van klanten ten behoeve van hen. Het is noodzakelijk dat gegevens van klanten worden doorgegeven aan bedrijven die namens ons opdrachten uitvoeren. Dit betreft met name de overdracht van tekeningen en/of constructietekeningen, alsmede objectbeschrijvingen.

Anders dan voor de uitvoering van bestellingen gebruiken wij klantgegevens ook in het kader van het inschakelen van derden voor het uitvoeren van taken zoals het bezorgen van pakketten, het verwerken van betalingen, enz. Voor zover deze derden persoonlijke gegevens van klanten en/of andere bedrijven ontvangen, mag deze informatie niet verder worden verspreid.

De klant en/of het bedrijf heeft het recht om op elk moment, zonder specifieke reden, en zonder kosten, informatie te ontvangen over zijn gegevens die in onze systemen zijn opgeslagen. De klant en/of het bedrijf kan op elk moment de blokkering, correctie of verwijdering van de door ons verzamelde gegevens eisen. De aan ons verstrekte toestemmingsverklaring voor het verzamelen of gebruiken van gegevens kan te allen tijde, zonder opgaaf van reden, worden herroepen door contact op te nemen met de verantwoordelijke entiteit.

Wij hebben uitgebreide technische en operationele veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens in ons bestand te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en misbruik. Onze veiligheidsprocedures ter bescherming tegen beschadiging, vernietiging en ongeoorloofde toegang worden regelmatig geëvalueerd en bijgewerkt volgens de laatste technologische stand van zaken.

Wij slaan de overeenkomst op en sturen u de bestelinformatie per e-mail toe. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden ingezien op www.xometry.eu/en/conditions.

Deze website bevat links naar externe sites. Als u op deze links klikt, verschijnt het IP-adres meestal ook in de toegangslogs van deze websites. Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt alleen voor deze website, en niet voor websites van derden.

Een cookie is een stukje data dat op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen en dat aan informatie over de gebruiker is gekoppeld. Deze website kan zowel sessie-ID cookies als persistent cookies gebruiken. Voor sessie-ID cookies geldt dat zodra u uw browser sluit of uitlogt, de cookie wordt beëindigd en gewist. Een persistent cookie is een klein tekstbestand dat gedurende een langere periode op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het helpbestand van uw browser bevat informatie en instructies voor het verwijderen van persistente cookies.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het geval van activering van de IP-anonimisering, zal Google het laatste octet van het IP-adres trunceren/anonimiseren voor lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de websitebeheerder zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerder op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Bovendien kunt u het verzamelen en gebruik van gegevens door Google (cookies en IP-adres) voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming is te vinden op http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Wij wijzen u erop dat op deze website de Google Analytics-code wordt aangevuld met gat._anonymizeIp(); om te zorgen voor een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (de zogenaamde IP-masking). Bron (http://www.datenschutzbeauftragter-info.de)

Amplitude

Het specifieke deel van deze website (“Partners Area” sectie ) maakt gebruik van Amplitude web analytics geleverd door Amplitude, Inc, 501 2nd Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, USA (hierna te noemen “Amplitude”).

Amplitude gebruikt “cookies”, kleine tekstbestanden die op de computers van de gebruikers worden geplaatst om de gebruikersactiviteit te analyseren. Informatie wordt alleen verzameld in “Partners Area” waar alle gebruikers geautoriseerd zijn met hun login en wachtwoord. Dus, uw identiteit (namelijk bedrijfsnaam, gebruikersnaam en e-mailadres) wordt opgeslagen samen met uw acties op het “Partners Area” gedeelte van de website om redenen om UX te onderzoeken en om onze website prestaties te verbeteren.

Informatie over uw gebruik van deze website die door cookies wordt verzameld, wordt doorgestuurd naar Amplitude en opgeslagen op de server van Amplitude in de EU en de Verenigde Staten. Amplitude zal deze informatie verwerken om rapporten voor ons op te stellen over de werking van onze website, en om andere diensten te verlenen. Amplitude verwerkt deze informatie zoals gespecificeerd in de gebruiksvoorwaarden van Amplitude Service.

Geen andere delen van onze website, behalve Partners Area verzamelen gegevens met Amplitude Service. Door gebruik te maken van de Partners Area van deze website, stemt u ermee in dat Amplitude uw gegevens op de bovenstaande wijze en voor de bovenstaande doeleinden kan verwerken.

Lead Forensics

We gebruiken een cookie van een derde partij, _lfuuid genaamd. De cookie wordt geaccepteerd of geweigerd in de toestemmingsbanner die bij uw eerste bezoek aan onze website wordt weergegeven. De cookie stelt een website in staat het gedrag van bezoekers te volgen op de sites waarop de cookie is geïnstalleerd. Het volgen gebeurt anoniem totdat een gebruiker zich identificeert door een formulier in te vullen. De cookie blijft 10 jaar bestaan voordat hij verloopt.

Xometry Nieuwsbrief

Schrijf u in en ontvang de nieuwste ontwerptips, artikelen over materialen en processen, productupdates en kortingen op onderdelen: