Zásady ochrany údajů

Xometry Europe GmbH, Ada-Lovelace-Str. 9, 85521 Ottobrunn, Německo

Odpovědným subjektem ve smyslu § 3 odst. 7 a § 4 odst. 3 spolkového zákona o ochraně osobních údajů [Bundesdatenschutzgesetz] je společnost Xometry Europe GmbH, zastoupená jednateli Albertem Belousovem a Dmitrijem Kafidovem, se sídlem Ada-Lovelace-Str. 9, 85521 Ottobrunn, Německo.

Shromažďujeme a zaznamenáváme údaje získané od našich zákazníků a dodavatelů. Tyto údaje zahrnují osobní údaje zákazníků a/nebo údaje společnosti, se kterou vstupujeme do obchodního vztahu. Mohou mezi ně patřit také údaje o používání, například IP adresy.

Tyto údaje nám pomáhají plnit objednávky přijaté od zákazníků v jejich prospěch. Je nezbytné, aby údaje od zákazníků byly sdíleny se společnostmi, které plní objednávky naším jménem. Jedná se zejména o předávání výkresů a/nebo konstrukčních schémat, jakož i popisů objektů.

Kromě vyřizování objednávek používáme údaje zákazníků také při zapojení třetích stran do plnění úkolů, jako je doručování zásilek, zpracování plateb atd. Pokud tyto třetí strany obdrží osobní údaje zákazníků a/nebo jiných společností, nesmí být tyto informace dále šířeny.

Zákazník a/nebo společnost má právo kdykoli, bez konkrétního důvodu a bezplatně získat informace o svých údajích uložených v našich systémech. Zákazník a/nebo společnost může kdykoli požadovat zablokování, opravu nebo vymazání námi shromážděných údajů. Prohlášení o souhlasu se shromažďováním nebo používáním údajů, které nám bylo poskytnuto, může být kdykoli odvoláno, a to bez nutnosti uvedení konkrétního důvodu, kontaktováním odpovědného subjektu.

Přijali jsme rozsáhlá technická a provozní bezpečnostní opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje uložené v našem souboru před neoprávněným přístupem a zneužitím. Naše bezpečnostní postupy na ochranu před poškozením, zničením a neoprávněným přístupem jsou pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány v souladu s nejnovějšími technologickými poznatky.

Text smlouvy uložíme a zašleme vám informace o objednávce e-mailem. Obchodní podmínky si můžete kdykoli prohlédnout na adrese www.xometry.eu/en/conditions.

Tyto webové stránky obsahují odkazy na externí stránky. Pokud na tyto odkazy kliknete, IP adresa se zpravidla objeví i v protokolech o přístupu na tyto webové stránky. Toto prohlášení o ochraně údajů platí pouze pro tyto webové stránky, nikoli pro webové stránky třetích stran.

Soubor cookie je část dat uložená v počítači uživatele, která je spojena s informacemi o uživateli. Tyto webové stránky mohou používat jak soubory cookie identifikující relaci, tak trvalé soubory cookie. V případě souborů cookie ID relace se po zavření prohlížeče nebo odhlášení soubor cookie ukončí a vymaže. Trvalý soubor cookie je malý textový soubor uložený na pevném disku počítače po delší dobu. Soubor nápovědy vašeho prohlížeče obsahuje informace a pokyny pro odstranění trvalých souborů cookie.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. (Google). Služba Google Analytics využívá soubory cookie, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP adresy bude společnost Google zkracovat/anonymizovat poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie i pro další smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa odeslána a zkrácena servery společnosti Google v USA. Z pověření provozovatele webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči. Upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete shromažďování a používání údajů (souborů cookie a IP adresy) společností Google zabránit stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je k dispozici na adresehttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Vezměte prosím na vědomí, že na těchto webových stránkách je kód služby Google Analytics doplněn o funkci gat._anonymizeIp();, která zajišťuje anonymní sběr IP adres (tzv. IP-masking). Zdroj (http://www.datenschutzbeauftragter-info.de).

Amplitude

Určitá část těchto webových stránek (sekce „Oblast pro partnery“) využívá webovou analytiku Amplitude poskytovanou společností Amplitude, Inc., 501 2nd Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, USA (dále jen „Amplitude“).

Společnost Amplitude používá „cookies“, malé textové soubory, které se ukládají do počítačů uživatelů a slouží k analýze jejich činnosti. Informace jsou shromažďovány pouze v „Partnerské oblasti“, kde jsou všichni uživatelé autorizováni svým přihlašovacím jménem a heslem. Vaše identita (konkrétně název společnosti, uživatelské jméno a e-mailová adresa) je tedy ukládána spolu s vašimi akcemi v sekci „Partners Area“ webových stránek z důvodů zkoumání UX a zlepšování výkonu našich webových stránek.

Informace o vašem používání těchto webových stránek shromážděné pomocí souborů cookie budou přeneseny do společnosti Amplitude a uloženy na serveru společnosti Amplitude v EU a ve Spojených státech. Společnost Amplitude bude tyto informace zpracovávat, aby pro nás mohla sestavovat zprávy o provozu našich webových stránek a poskytovat další služby. Společnost Amplitude tyto informace zpracovává způsobem uvedeným v podmínkách používání služby Amplitude.

Žádná jiná část našich webových stránek, kromě oblasti pro partnery, neshromažďuje žádné údaje se službou Amplitude. Používáním Partnerské oblasti těchto webových stránek souhlasíte s tím, že společnost Amplitude může zpracovávat vaše údaje výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

Metody používané ke generování leadů

Používáme soubor cookie třetí strany s názvem _lfuuid. Soubor cookie se přijímá nebo odmítá v souhlasném banneru, který se zobrazí při vaší první návštěvě našich webových stránek. Soubor cookie umožňuje webové stránce sledovat chování návštěvníků na stránkách, na kterých je soubor cookie nainstalován. Sledování probíhá anonymně, dokud se uživatel neidentifikuje odesláním formuláře. Soubor cookie je trvalý po dobu 10 let, než vyprší jeho platnost.

Zpravodaj Xometry

Přihlaste se k odběru nejnovějších tipů pro konstrukci, článků o materiálech a procesech, aktualizací produktů a slev na díly: